Promocja książki „Bibuła”

„Bibuła” to rocznik wydawany nakładem Stowarzyszenia Wolnego Słowa skupiający się na historii opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego w PRL. Wychodzi od 2003 roku. Książka Jana Strękowskiego i Wojciecha Borowika jest wyborem najciekawszych i najważniejszych artykułów opublikowanych w ciągu piętnastu lat.
Podczas promocji można będzie otrzymać bezpłatnie egzemplarze książki.
21 lutego (środa) godz. 18:00 · 

https://www.facebook.com/events/167543940537142/

Opublikowane przez Galeria